Regulamin MyjniaObokTargu

Regulamin MyjniaObokTargu.pl

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z ręcznej myjni samochodowej F.H.U „PARTNER” Rafał Kluczewski, zwanych dalej Klientami.
2. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi mycia w ramach działalności prowadzonej przez F.H.U „PARTNER” Rafał Kluczewski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zagórskiej 11.
3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 20:00, w niedziele w godz. 08:00 – 16:00.
4. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów mogących wjechać do środka myjni oraz motocyklom, quadom i skuterom wodnym. Ze względów bezpieczeństwa klienci nie mogą przebywać na hali. Pracownik ma prawo odmówić umycia samochodu w przypadku gdy klient nie chce opuścić hali.
5. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością, mając na uwadze dobro klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.
6. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku. Podane ceny są cenami brutto.
7. Klient, po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
8. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe – wykonywane są na ryzyko klienta.
9. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia klient zobowiązany jest poinformować pracownika myjni o uszkodzeniach mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
10. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
11. F.H.U. „PARTNER” Rafał Kluczewski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w ramach myjni.
12. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.
13. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do
nadwozia.
14. Myjnia nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
15. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu, zostaną zdemontowane przez pracowników myjni. Ich
ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogło by nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu.
16. F.H.U. „PARTNER” Rafał Kluczewski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem wody ( dotyczy miejsc gdzie samochód był szpachlowany i szpachel jest popękany lub uszkodzony lakier, naderwane listwy plastikowe, wkłady lusterek uszkodzone etc.).
17. Przebywanie w samochodzie podczas mycia i suszenia jest zabronione.
18. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na raporcie dziennym u pracownika myjni.
19. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym.
20. Prawidłowo obsługiwane są wyłącznie pojazdy sprawne technicznie.
21. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia elementów które nie były fabrycznym wyposażeniem pojazdu.
22. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wykonanej usługi prosimy składać bezpośrednio przy odbiorze auta. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględnione.
23. Reklamacje są rozpatrywane w oparciu o przedstawione ogólne warunki korzystania z myjni.
24. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi, w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
25. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Instrukcja korzystania z myjni samochodowej.

1. Wjedź do myjni powoli, ustaw samochód w prawidłowej pozycji, zatrzymując się kołami wyprostowanymi.
2. Złóż lusterka, zamknij szyby i szyberdach. Zdemontuj antenę oraz pozostałe elementy wyposażenia zewnętrznego.
3. Wyłącz silnik, zaciągnij ręczny hamulec.
4. Poinformuj obsługę o ewentualnych niefabrycznych elementach pojazdu, przeróbkach, powłokach konserwujących,
nabłyszczających itp.
5. Po zakończeniu procesu mycia, wejdź do myjni i powoli wyjedź pojazdem.
6. Po zakończonej usłudze dokładnie obejrzyj samochód. Ewentualne uwagi zgłoś obsłudze, sporządzając na miejscu
stosowną notatkę. Reklamacje zgłoszone po odbiorze samochodu bez zastrzeżeń nie będą uwzględniane.

?

Oferta dla firm

Zapewniamy kompleksową obsługę firm w zakresie utrzymania czystości samochodu. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy posiadające flotę samochodów, które pragną aby czyste i zadbane auto było ich wizytówką.

Oferta dla komisów

Korzystając z oferty dla komisów zapewniają sobie Państwo lepszą kontrolę wydatków poniesionych na mycie pojazdów i eliminujecie problem niepotrzebnych kosztów na drogie akcesoria i kosmetyki samochodowe.

Oferta dla taxi

Zachęcamy do współpracy wszystkich kierowców taksówek oraz korporację. Decydując się na skorzystanie z oferty promocyjnej taxi otrzymasz 20% rabatu na mycie Twojego pojazdu już przy pierwszej wizycie.